Privacybeleid

Bij STAN Accountants B.V. nemen we jouw privacy serieus en we willen transparant zijn over de manier waarop we persoonsgegevens verwerken. De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) geldt voor ons, omdat wij persoonsgegevens verwerken. Deze privacyverklaring is bedoeld om je te informeren over hoe wij omgaan met persoonsgegevens die we via onze website verzamelen.

Mocht je vragen hebben over ons privacybeleid, dan kan je contact opnemen met ons secretariaat (036 – 5300 220) of via info@stanaccountants.nl

Vertrouwelijke omgang

Al onze medewerkers gaan vertrouwelijk om met (persoons)gegevens waarvan we zouden kunnen vermoeden dat hiermee vertrouwelijk omgegaan moet worden. Dit is conform de regelgeving van onze beroepsgroep (NBA). 

Gegevens

Er zijn meerdere redenen om jouw persoonsgegevens te verwerken:

  • Contactformulier op onze website;
  • Sollicitatie;
  • Contact per mail of op andere wijze;
  • Klantacceptatie;
  • Uitvoering van onze dienstverlening.

Wanneer je ons een bericht stuurt via het contactformulier, per mail of een andere wijze, dan beschikken wij alleen over de (persoons)gegevens die je aan ons verstrekt. De persoonsgegevens worden enkel gebruikt om contact met je op te nemen in verband met je vraag of verzoek.

Voor onze (toekomstige) klanten beschikken wij over meer informatie naar aanleiding van onze uit te voeren diensten. Deze zijn noodzakelijk om onze dienstverlening goed uit te kunnen voeren.

Delen van persoonsgegevens met derden

In principe delen we jouw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of wanneer dit wettelijk verplicht is. In het geval dat een derde partij (deel van de) verwerking namens ons verricht, doen we dit alleen met partijen die voldoende garanties bieden voor de bescherming van je persoonsgegevens. Wij sluiten dan een bewerkersovereenkomst, maar blijven altijd verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens bewaren we niet langer dan noodzakelijk. De duur hangt af van het doel waarvoor ze zijn verzameld. Daarnaast zijn wij in sommige gevallen wettelijk verplicht de (persoons)gegevens te bewaren. In het geval van sollicitaties, zullen we vragen of we jouw persoonsgegevens langer mogen bewaren voor toekomstige vacatures.

Jouw rechten

Je hebt het recht om inzage te vragen in de persoonsgegevens die we van je hebben. Ook kun je ons verzoeken om je persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen. Als je gebruik wilt maken van deze rechten, of als je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, kun je contact met ons opnemen via info@stanaccountants.nl